Den Kongelige Danske Ballets Fond stiftet i 1994

Den Kongelige Danske Ballets Fond

Nye muligheder

Balletdansere stopper karrieren som 40-årige, og derfor er det nødvendigt at sikre nye professionelle muligheder i branchen, så deres kompetencer fortsat kan udfolde sig til glæde for dem selv og mange andre.

Læs mere om fonden

 

Den Kongelige Danske Ballets Fond er grundlagt af danserne i Den Kongelige Ballet på initiativ af advokat Troels Askerud og kgl. solodanser Peter Bo Bendixen. Fondens formål er at fremme balletten som kunstform og desuden at støtte Den Kongelige Ballets dansere i deres karrierer, og når de går på pension.

// Den Kongelige Danske Ballets Fond

En af fondens fornemmeste opgaver er at kommunikere dens initiativer ud, så de kan finde et større publikum og dermed – måske – åbne flere hjerter for ballet.

// Nyheder & presse

Læs nyhederne

Samarbejde

Den Kongelige Danske Ballets Fond arbejder kontinuerligt for at nedbryde grænser, trods ballet betragtes som en elitær kunstform.

Læs mere om vores projekter

Bestyrelsen

The Kongelige Danske Ballets Fond arbejder uafhængigt af Det Kongelige Teater, men har naturligvis en fælles interesse for ballet, og samarbejder derfor i mange aktiviteter.
Mød bestyrelsen

Den Kongelige Danske Ballets Fond arbejder målrettet for at promovere balletten til et bredere publikum, både i Danmark og internationalt.

// Den Kongelige Danske Ballets Fond

Copenhagen Made

Den Kongelige Danske Ballets Fond afholder i samarbejde med Det Kongelige Teater, Tivoli Balletteater og Dansk Danseteater årligt en koreografi-konkurrence kaldet Copenhagen Made.

Læs mere om projektet

Projekter

Fonden står bag en række aktiviteter, der har til formål at fremme balletten i forskellige kontekster.

Copenhagen Made

Den 15. august 2021 blev koreografi-konkurrencen Copenhagen Made afholdt for første gang på Pantomimeteatret i Tivoli.

Flere muligheder

Et af formålene med Den Kongelige Danske Ballets Fond er at støtte dansere ved Den Kongelige Danske Ballet, både som aktive dansere og efter pension som 40-årige.

Danish Wounded Warriors

Danish Wounded Warriors Project er et banebrydende projekt, hvor tidligere balletdansere genoptræner sårede, danske soldater ved brug af Pilates teknikker.