Den Kongelige Danske Ballets Fond stiftet i 1994

Om Den Kongelige Danske Ballets Fond

Om Den Kongelige Danske Ballets Fond

Med dansen i centrum

Med sin hundredeårige tradition er Den Kongelige Ballet, og danserne med til at skabe værdier, der har betydning for samtiden ud over at præsentere dans på teatrets scener.

Den Kongelige Danske Ballets Fond er en privat, selvejende fond, som blev grundlagt i 1994 af danserne i Den Kongelige Ballet på initiativ af advokat Troels Askerud og kgl. solodanser Peter Bo Bendixen. Fonden har til formål at fremme balletten som kunstform både i Danmark og i udlandet, og støtte Den Kongelige Ballets dansere i deres karrierer; og når de går på pension. Mere generelt støtter Fonden nye danseprojekter og arbejder for at fremme kendskabet til ballet og Den Kongelige Ballet som en kunstform og institution.

Det Kongelige Teater har en lang, stolt tradition for at have ballet i huset, og siden åbningen på Kongens Nytorv i 1748 har mange dansere fundet vej til scenen og været med til at sikre Den Kongelige Ballets verdensry. Da Balletskolen blev etableret i 1771 blev Den Kongelige Ballet en fast institution. Det er den dag i dag det tredjeældste kompagni i Europa efter Pariseroperaen og balletten ved Mariinskij Teatret i Skt. Petersborg.

Med skiftende balletmestre har Den Kongelige Ballet igennem årene sikret kontinuiteten ved at fastholde en tradition, som generationer af dansere har været med til at holde i live. Mange af dem har tilbragt hele deres barndom og aktive karriere som dansere på Det Kongelige Teater.

For ikke længe siden blev pensionsalderen for balletdansere i Danmark nedsat fra 48 til 40 år. For både kunstarten og dansere var det en kærkommen ændring, idet pensionsalderen nu bedre korresponderede med udviklingen i dansernes fysiske formåen. Men den ændrede aldersprofil betød samtidigt, at mange kompetente mennesker nu forlod kompagniet i en alder med mange erhvervsaktive år til gode.

Det affødte en ny problematik: Disse dansere besad både erfaring og evner, der kunne komme andre til gode f.eks. som undervisere, instruktører eller koreografer, men mulighederne var meget begrænsede. Konsekvensen blev, at mange forsvandt helt ud af ballettens verden.

Det blev tydeligt, at der manglede et initiativ, der kunne hjælpe med at sikre nye erhvervsmuligheder for dansere, og som kunne tydeliggøre for omverdenen, hvilke kvaliteter dansere uden videregående uddannelse kan tilbyde en verden “uden for murene”.

Den Kongelige Danske Ballets Fond blev skabt for at tage sig af de problemer og ser en af sine vigtigste opgaver i, at hjælpe danserne videre med en ny professionel karriere.

Projekter

Den Kongelige Danske Ballets Fond støtter innovative projekter

Foruden at fremme efteruddannelsen af tidligere balletdansere, strækker Den Kongelige Danske Ballets initiativer sig også til en række andre projekter, heriblandt Danish Wounded Warriors Project (DWWP), der beskæftiger sig med genoptræningen af sårede danske soldater, Positions er en serie af forestillinger skabt og opført af dansere fra Den Kongelige Danske Ballet med formål at højne kendskab til balletten i al almindelighed samt at skabe grobund for ny koreografi i særdeleshed.

Selvom korpset er vokset betydeligt henover de sidste 30-40 år, er flere initiativer nødvendige, hvis ballettens niveau skal opretholdes: Vi stræber efter at udnytte ressourcerne, og på den måde  skabe bevidsthed om Den Kongelige Danske Ballets eksistens og position internationalt, og yderligere udvide kredsen af børn, som får mulighed for at uddanne sig til balletdansere.

Balletdansere stopper karrieren som 40-årige, og derfor er det nødvendigt at sikre nye professionelle muligheder i branchen, så deres kompetencer fortsat kan udfolde sig til glæde for dem selv og mange andre.

// Den Kongelige Danske Ballets Fond

Fondens bestyrelse

Opretholdelse af kvalitetsniveauet hos Den Kongelige Ballet

Den Kongelige Danske Ballets Fond arbejder for at sikre kontinuiteten og opretholde kvalitetsniveauet i Den Kongelige Ballet – og har samtidigt til sigte at give dansere mulighed for at holde sig ajour med strømninger i udlandet eller teste sig selv som f.eks. koreografer allerede tidligt i karrieren ved bl.a. legater uddelt af fonden.

Fonden stræber efter at have en høj repræsentation af tidligere og nuværende Kgl balletdansere i sin bestyrelse, og ledes af en bestyrelse på 8-10 medlemmer, som bliver valgt for en periode på fire år ad gangen.

Medlemmerne består af:

Fritz Henrik Schur (formand)
Christian Baldwin Hammeken (viceformand)
Nikolaj Hübbe (bestyrelsesmedlem)
Sebastian Kloborg Andersen (bestyrelsesmedlem)
Ulrik Birkkjær (bestyrelsesmedlem)
Peter Bo Bendixen (bestyrelsesmedlem)

Hos Den Kongelige Danske Ballets Fond arbejder vi målrettet for at udbrede kendskabet til ballet. Vi altid klar på at besvare spørgsmål, stille op til interviews og samarbejde om initiativer, der kan skabe bedre vilkår for  dansere og få dansen helt ud over scenekanten.

// Den Kongelige Danske Ballets Fond